Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

5 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Scratch_σχήματα_v1

Επιλέξτε ποιες εντολές σχηματίζουν ένα ισόπλευρο πεντάγωνο πλευράς 150 pixel όπως φαινεται στην παραπάνω εικόνα.

2016-02-06 12:25:11

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-02-06

2η ερώτηση
Scratch_σχήματα_v1

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω εντολές δημιουργούν το παραπάνω σχήμα.Το συγκεκριμένο σχήμα αποτελείται από 20 πλευρές μεγέθους 120 pixel.

2016-02-06 12:30:41

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-02-06

3η ερώτηση
Scratch_σχήματα_v1

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω εντολές δημιουργούν το παραπάνω σχήμα.Το συγκεκριμένο σχήμα αποτελείται από 20 πλευρές μεγέθους 120 pixel.

2016-02-06 12:37:43

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-02-06

4η ερώτηση
Scratch_σχήματα_v1

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω εντολές δημιουργούν το παραπάνω σχήμα.Το συγκεκριμένο σχήμα αποτελείται από 2 ισοπλευρα τρίγωνα μεγέθους πλευράς 100 pixel.

2016-02-06 12:43:49

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-02-06

5η ερώτηση
Scratch_σχήματα_v1

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω εντολές δημιουργούν το παραπάνω σχήμα.Το συγκεκριμένο σχήμα αποτελείται από 2 ισοπλευρα τρίγωνα μεγέθους πλευράς 100 pixel

2016-02-06 12:48:14

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-02-06

Έχει διαβαστεί: 561 φορές


Κατηγορία:

Scratch_σχήματα_v1