Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

6 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές:
Κάνε "χ 5
Κάνε "χ 7
Κάνε "κ 5
Δείξε :χ + :κ

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω τιμές θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση της εντολής δείξε.

2016-01-14 19:02:10

Α. 5

Β. 7

Γ. 12

Δ. 35


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-14

2η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές:
Κάνε "χ 100 / 4
Κάνε "χ :χ / 5
Κάνε "ρ :χ * 2
Δείξε :ρ

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω τιμές θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση της εντολής δείξε.

2016-01-14 19:07:17

Α. 25

Β. 10

Γ. 5

Δ. 100


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-14

3η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές:
Κάνε "κ 20 * 4
Κάνε "κ :κ - 10
Κάνε "κ :κ / 2
Δείξε :κ

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω τιμές θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση της εντολής δείξε.

2016-01-14 19:15:04

Α. 70

Β. 25

Γ. 80

Δ. 35


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-14

4η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές:
Κάνε "κ 20
Κάνε "λ 15
Κάνε "μ :λ
Κάνε "λ :κ
Κάνε "κ :μ
Δείξε :κ
Δείξε :λ

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω τιμές θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση των εντολών δείξε.

2016-01-14 19:20:20

Α.
20
20

Β.
15
20

Γ.
20
15

Δ.
15
15


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-14

5η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές:
Κάνε "κ 4
Κάνε "λ :κ * :κ
Κάνε "μ :λ + :λ
Κάνε "λ :μ / :λ
Κάνε "κ :μ - :λ
Δείξε :κ / 10

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω τιμές θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση της εντολής δείξε.

2016-01-14 19:30:27

Α. 30

Β. 32

Γ. 10

Δ. 3


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-14

6η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές:
Κάνε "κ 0
επανάλαβε 14[κάνε "κ :κ + 1]
δείξε :κ

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω τιμές θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση της εντολής δείξε.

2016-01-14 21:23:14

Α. 0

Β. 14

Γ. 2

Δ. 1


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-14

Έχει διαβαστεί: 925 φορές


Κατηγορία:

Γ_Γυμνασίου_εν1_κεφ2-Κάνε