Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

6 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Επίλεξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος: Μια εφαρμογή στον υπολογιστή χαρακτηρίζεται εφαρμογή πολυμέσων οταν:

Α. Συνδυάζει πολλές μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας(κείμενο,εικόνα,ήχο,κινούμενη εικόνα,βίντεο)

Β. Συνδέει ποικίλες πληροφορίες μεταξύ τους με γραμμικό τρόπο

Γ. Μας δίνει την δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με τον υπολογιστή και να επιλέγουμε τις πληροφορίες που θέλουμε

Δ. Συνδέει ποικίλες πληροφορίες μεταξύ τους με μη γραμμικό τρόπο


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-26

2η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ3

Η ανάλυση εικόνας εκφράζει:

Α. τον αριθμό των εικονοστοιχείων στην οριζόντια διασταση της δηλαδή για να υπολογιστεί αρκεί να υπολογίσουμε τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια οριζόντια γραμμή.

Β. τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε κάθε διασταση της δηλαδή για να υπολογιστεί αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια οριζόντια γραμμή επί τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια κατακόρυφη γραμμή.

Γ. το πλήθος των διαφορετικών χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί, για να χρωματιστούν τα εικονοστοιχεία της οθόνης.

Δ. τον οριζόντιο αριθμό εικονοστοιχείων επί το κάθετο αριθμό εικονοστοιχείων επι το βάθος χρώματος και όλο αυτό δια 8.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-26

3η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ3

Το βάθος χρώματος μιας εικόνας εκφράζει:

Α. τον αριθμό των εικονοστοιχείων στην οριζόντια διασταση της δηλαδή για να υπολογιστεί αρκεί να υπολογίσουμε τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια οριζόντια γραμμή

Β. τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε κάθε διασταση της δηλαδή για να υπολογιστεί αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια οριζόντια γραμμή επί τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια κατακόρυφη γραμμή

Γ. το πλήθος των διαφορετικών χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί, για να χρωματιστούν τα εικονοστοιχεία της οθόνης

Δ. τον οριζόντιο αριθμό εικονοστοιχείων επί το κάθετο αριθμό εικονοστοιχείων επι το βάθος χρώματος και όλο αυτό δια 8


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-26

4η ερώτηση

Το μέγεθος μιας εικόνας εκφράζεται από:

Α. τον αριθμό των εικονοστοιχείων στην οριζόντια διασταση της δηλαδή για να υπολογιστεί αρκεί να υπολογίσουμε τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια οριζόντια γραμμή!

Β. τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε κάθε διασταση της δηλαδή για να υπολογιστεί αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια οριζόντια γραμμή επί τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε μια κατακόρυφη γραμμή!

Γ. το πλήθος των διαφορετικών χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί, για να χρωματιστούν τα εικονοστοιχεία της οθόνης!

Δ. τον οριζόντιο αριθμό εικονοστοιχείων επί το κάθετο αριθμό εικονοστοιχείων επι το βάθος χρώματος και όλο αυτό δια 8!


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-26

5η ερώτηση

Το βίντεο - κινούμενο σχέδιο προκύπτει από:

Α. μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών,οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους μερικά εκατοστα του δευτερολέπτου.Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνεχόμενη κίνηση

Β. μια διαδοχική σειρά μικρών βιντεο,τα οποία απέχουν χρονικά μεταξύ τους μερικά εκατοστα του δευτερολέπτου.Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνεχόμενη κίνηση

Γ. μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών,οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.Η αργή εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνεχόμενη κίνηση

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-26

6η ερώτηση

Δειγματοληψία είναι:

Α. Η μετατροπή του ψηφιακού βίντεο σε αναλογικο

Β. Η μετατροπή του ψηφιακού ήχου σε αναλογικο

Γ. Η μετατροπή του αναλογικού ήχου σε ψηφιακό

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-26

Έχει διαβαστεί: 965 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ3