Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

6 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Τροφοδοτικό είναι:

Α. μια συσκευή η οποία μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο και παρέχει τις κατάλληλες τάσεις 5 και 12 volt για να τροφοδοτηθούν οι εσωτερικές συσκευές του υπολογιστή

Β. μια συσκευή η οποία μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρευμα σε συνεχές και παρέχει τις κατάλληλες τάσεις 5 και 12 volt για να τροφοδοτηθούν οι εσωτερικές συσκευές του υπολογιστή

Γ. μια συσκευή η οποία μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρευμα σε συνεχές και παρέχει τις κατάλληλες τάσεις 220 volt για να τροφοδοτηθούν οι εσωτερικές συσκευές του υπολογιστή

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

2η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Μητρική πλακέτα είναι:

Α. Είναι το πιο μεγάλο εξαρτημα στον υπολογιστή και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω της ή συνδέονται σε αυτή τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή εκτός του επεξεργαστή

Β. Είναι το πιο μεγάλο εξαρτημα στον υπολογιστή και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω της ή συνδέονται σε αυτή τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή εκτός της μνήμης ROM

Γ. Είναι το μεγάλο εξωτερικό κουτί που περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του υπολογιστή συμπεριλαμβανομένου και του επεξεργαστή και της μνήμης ROM

Δ. Είναι το πιο μεγάλο εξαρτημα στον υπολογιστή και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω της ή συνδέονται σε αυτή τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

3η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Α. Στην μνήμη RAM αποθηκεύεται προσωρινά οποιαδήποτε εργασία ή πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε ενω στην μνήμη ROM βρίσκονται μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες παεριπτώσεις όπως to BIOS

Β. Στην μνήμη ROM αποθηκεύεται προσωρινά οποιαδήποτε εργασία ή πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε ενω στην μνήμη RAM βρίσκονται μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες παεριπτώσεις όπως to BIOS

Γ. Στην μνήμη RAM αποθηκεύεται προσωρινά οποιαδήποτε εργασία ή πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε ενω στην μνήμη ROM βρίσκονται αποθηκευμένες πληροφορίες και αρχεία του χρήστη όπως έγγραφα word,excel κτλ

Δ. Στην μνήμη ROM αποθηκεύεται μόνιμα οποιαδήποτε εργασία ή πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε ενω στην μνήμη RAM βρίσκονται μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες παεριπτώσεις όπως to BIOS


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

4η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Η λειτουργία του επεξεργαστή ειναι η εξής:

Α. Σε αυτόν μεταφέρονται όλα τα δεδομένα από τον σκληρό δίσκο ωστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και στην συνέχεια τα δεδομένα μεταφέρονται πάλι προσωρινά στην σκληρό δίσκο του υπολογιστή

Β. Σε αυτόν μεταφέρονται όλα τα δεδομένα από τον σκληρό δίσκο ωστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και στην συνέχεια τα δεδομένα μεταφέρονται πάλι μόνιμα στην σκληρό δίσκο του υπολογιστή

Γ. Σε αυτόν μεταφέρονται όλα τα δεδομένα από την μνήμη ROM ωστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και στην συνέχεια τα δεδομένα μεταφέρονται πάλι προσωρινά στην μνήμη ROM του υπολογιστή

Δ. Σε αυτόν μεταφέρονται όλα τα δεδομένα από την κύρια μνήμη RAM ωστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και στην συνέχεια τα δεδομένα μεταφέρονται πάλι προσωρινά στην κύρια μνήμη του υπολογιστή


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

5η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;

Α. Η κάρτα οθόνης(γραφικών) επεξεργάζεται το σήμα που στέλνεται στην οθόνη του υπολογιστή

Β. Η κάρτα ήχου είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή των αρχείων ηχου από τα ηχεία του υπολογιστή

Γ. Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή μας απευθείας με την τηλεφωνική γραμμή

Δ. Η κάρτα video είναι απαραίτητη για να επεξεργαζόμαστε ταινίες video


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

6η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Η Θύρα USB είναι:

Α. η θύρα που συνδέουμε σε αυτή συσκευές με μικρές απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

Β. η θύρα που συνδέουμε σε αυτή συσκευές με μεγάλες απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και έχει την δυνατότητα να τροφοδοτεί με ρεύμα την συσκευη που συνδέεται με αυτή

Γ. η θύρα που συνδέουμε σε αυτή συσκευές με μεγάλες απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων αλλα δεν έχει την δυνατότητα να τροφοδοτεί με ρεύμα την συσκευη που συνδέεται με αυτή

Δ. η θύρα που χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε την οθόνη στον υπολογιστή


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

Έχει διαβαστεί: 183 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2