Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

8 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτασεις είναι σωστή

Α. Ψηφιακό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει μόνο ως τιμές το 1.

Β. Ψηφιακό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Γ. Ψηφιακό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συνεχόμενων τιμών.

Δ. Ψηφιακό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει μόνο ως τιμές το 0.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

2η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτασεις είναι σωστή(ερ2)

Α. Αναλογικό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει μόνο ως τιμές το 1

Β. Αναλογικό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών

Γ. Αναλογικό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συνεχόμενων τιμών

Δ. Αναλογικό εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει μόνο ως τιμές το 0


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

3η ερώτηση

Πόσα bit είναι 1 byte

Α. 1

Β. 4

Γ. 8

Δ. 16


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

4η ερώτηση

Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς του pixel μιας ασπρόμαυρης οθόνης είναι σωστός;

Α. Η επιφάνεια της οθόνης χωρίζεται σε μικρές ορθογώνιες περιοχές(pixels) αλλά σε αυτές δεν εμφανίζονται χρώματα.

Β. Η επιφάνεια της οθόνης χωρίζεται σε οριζόντιες περιοχές(pixels) και σε κάθε μια από αυτές εμφανίζονται 3 χρώματα κάθε φορά.

Γ. Η επιφάνεια της οθόνης χωρίζεται σε κυκλικές περιοχές(pixels) και σε κάθε μια από αυτές εμφανίζονται 2 χρώματα κάθε φορά.

Δ. Η επιφάνεια της οθόνης χωρίζεται σε μικρές ορθογώνιες περιοχές(pixels) και σε κάθε μια από αυτές εμφανίζεται ενα χρώμα κάθε φορά το άσπρο ή το μαύρο.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-24

5η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή

Α. Με την ψηφιοποίηση ενός εργου τέχνης πχ ενός πίνακα ζωγραφικής αναβαθμίζεται η ποίοτητα του πίνακα

Β. Με την ψηφιοποίηση ενός εργου τέχνης πχ ενός πίνακα ζωγραφικής υποβαθμίζεται η ποίοτητα του πίνακα

Γ. Όσο πιο πολλά αντίτυπα κάνουμε σε ένα CD μουσικής τόσο πιο πολυ φθείρεται το ψηφιακό περιεχόμενό του

Δ. Όσο πιο πολλά αντίτυπα κάνουμε σε ένα DVD που περιέχει μια ταινία τόσο πιο πολυ φθείρεται το ψηφιακό περιεχόμενό του


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-25

6η ερώτηση

Ο αριθμός 13 του δεκαδικού συστήματος αντιστοιχεί στο δυαδικό σύστημα στον αριθμό:

2016-09-26 20:48:37

Α. 0 1 1 0 0

Β. 0 1 0 0 1

Γ. 0 1 1 0 1

Δ. 0 0 1 0 1


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-26

7η ερώτηση

Ο δυαδικός αριθμός 1 1 0 1 1 αντιστοιχεί στο δεκαδικό σύστημα στον αριθμό:

2016-09-26 20:53:09

Α. 26

Β. 27

Γ. 31

Δ. 100


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-26

8η ερώτηση

Πόσα byte είναι τα 250 MB;

2016-09-26 21:21:43

Α. 250000 byte

Β. 2500 byte

Γ. 250000000000 byte

Δ. 250000000 byte


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-26

Έχει διαβαστεί: 1120 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1