Νικόλαος Παπάζογλου

Προτεινόμενες
Σελίδες
- Μαθήματα
- Σταυρόλεξα
Ερωτήσεις
Γνώσεων

Προτεινόμενες
Εργασίες
Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ1
Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ2
Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ3-4
Α_Γυμνασίου_εν2_κεφ5-6
Α_Γυμνασίου_εν2_κεφ7-8
Α_Γυμνασίου_εν3_κεφ9-10
- Επεξεργασία κειμένου
Α_Γυμνασίου_εν4_κεφ11-12
Α_Γυμνασίου_εν4_κεφ13-14
- Αναζήτηση Πληροφοριών
- Ιστοεξερεύνηση
Α_Γυμνασίου_εν5_κεφ15
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9
- Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ(Β.7.3)
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Α Τάξη - Πληροφορική

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α Γυμνασίου 2017-2018

Διδακτέα ύλη

Σχολικό βιβλίο: «Πληροφορική Α,Β,Γ Γυμνασίου». Συγγραφείς Αράπογλου Α., Μοβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. (2006)

  

Η διδασκαλία του Κεφαλαίου 13 (Α τάξης) & του Κεφαλαίου 7 (Β τάξης) αντικαθίσταται από τη διδασκαλία της ενότητας 7.3 (Β τάξης) ενώ προτείνονται και επιπλέον «Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα» και Δραστηριότητες.

Αναλυτικά, προτείνεται η μελέτη της ενότητας “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” και της ενότητας “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα” (προτεινόμενος διδακτικό χρόνος 2 ώρες).

Από το σχ. Έτος 2107-2018 και εφεξής, η ενότητα “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα”, προτείνεται να διδάσκεται μόνο στην Β τάξη και η ενότητα “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” να διδάσκεται μόνο στην Α τάξη.

Το Κεφάλαιο 7, 8 & οι υποενότητες 11.4 & 15.3 μπορούν να διδαχθούν μαζί με την Ενότητα που εισάγεται και αφορά στην “Ασφαλή και Υπεύθυνη Χρήση του Διαδικτύου”.

Το Κεφάλαιο 12 μπορεί να διδαχθεί μαζί με τις “Μηχανές Αναζήτησης” υποενότητα 7.2 της Β τάξης.

Από το Σχολικό έτος 2016-2017 εισάγεται η διδασκαλία του “Προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων” στην Α τάξη. Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος 5 ώρες.

Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει να χρησιμοποιήσει το βιβλίο μαθητή προτείνεται η διδασκαλία των παρακάτω ενοτήτων:

 

Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων όπως προτείνεται παρακάτω στις αναλυτικές οδηγίες.

Το “Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας” (Κεφ. 6) και το “Αρχεία-Φάκελοι” (Κεφ. 5 της Β τάξης) προτείνεται να διδαχθούν με τη μορφή σχεδίων εργασίας/έρευνας (project) μαζί με την ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” (Κεφ. 10).Άρθρα
Κατηγορία:Διαδίκτυο

Πρόληψη Εθισμού και Εξαρτήσεων - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Θεματικός άξονας: Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων

Θεματική: Εθισμός και εφηβική ηλικία


 Ερωτήσεις σε θέματα ασφαλούς και σωστής διαδικτυακής πλοήγησης:

 • Πόσ&om....
Δημοσιεύτηκε στις:2017-01-28 21:47:45
Κατηγορία:Πρόγραμμα_Σπουδών

Α Γυμνασίου - Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών

Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 4 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτωνΓια την Α’ τάξη προτείνονται οι παρακάτω διδακτικέ&sig....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-09-20 13:39:24
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

1ο Μάθημα (Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής)

 Ενότητες - Κεφάλαια

Κεφ. 1 Α Τάξης (σελ. 12-15)
Ενοτ. 2.3 Α Τάξης (σελ. 20)

1.1 Από τα δεδομένα στην πληροφορία
1.2 Κύκλος επεξεργασίας δεδομένων
1.3 Η ανάγκη για μηχανές επεξεργ&....

Δημοσιεύτηκε στις:2012-02-22 11:20:36
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

2ο - 3ο Μάθημα (Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή)

Ενότητες - Κεφάλαια

Ενοτ. 2.1-2.2 Α Τάξης (σελ. 16-19)

2.1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή
2.2 Η μνήμη του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέσα

Βιβλίο Μαθητ....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-08 11:31:42
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

4ο Μάθημα (Λογισμικό)

Ενότητες - Κεφάλαια

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Κεφ. 5 Α΄ Τάξης (σελ. 34-20)
 • Ενοτ. 8.3 Α΄ Τάξης (σελ. 47)

Λογισμικό

 • Λογισμικό συστήματος
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Λειτουργικό σύστημα

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-08 11:29:42
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

5o - 6ο Μάθημα (Αρχές της Εργονομίας - Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου)

Ενότητες - Κεφάλαια

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ. 3 Α Τάξης (σελ. 21-23)
Κεφ.10 Α Τάξης (Σ. 60-72)

Θέματα εργονομίας και κανόνων χρήσης

Αρχές της Εργονομίας
Η θέση εργασίας μας
Η οθόνη

Λ&o....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-07 11:32:50
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

7ο -8ο Μάθημα (Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου - Φάκελοι και αρχεία)

Ενότητες - Κεφάλαια

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ.10 Α Τάξης (Σ. 60-72)

Κεφ.5 Σ. 132-138 (Β Γυμνασίου)

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

Αντιγραφή/μετακίνηση αντικειμένων (κείμε&nu....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-06 12:34:30
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

9ο -10ο Μάθημα (Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου - Γραφικό περιβάλλον εργασίας)

Ενότητες - Κεφάλαια

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Κεφ.10 Α Τάξης (Σ. 60-72)
 • Κεφ. 6 Σ. 39-42  (A Γυμνασίου)

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

 • Εκτύπωση κειμένου
 • Πλεονεκτήματα επεξεργα&sigm....
Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-06 12:33:30
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

11ο Μάθημα (Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου)

Ενότητες - Κεφάλαια

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Κεφ.10 Α Τάξης (Σ. 60-72)

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

 • Διαμόρφωση σελίδας/κειμένου
 • Παράμετροι εκτύπωσης
 • Δημιουργία κα&iota....
Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-06 12:31:29
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

12ο Μάθημα (Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό)

Ενότητες - Κεφάλαια

Γ τάξη Κεφ.1 Σ. 176-185

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό

 • Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος
 • Η έννοια του αλγορίθμου


Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-06 12:30:29
1η σελίδα σε σύνολο 2

1 2

Επέλεξε ένα video από την λίστα
8 Προτεινόμενα videos


Κεφάλαιο 1

Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 2

Το Υλικό

του Υπολογιστή


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 3

Εργονομία


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 4

Η Ιστορία της Πληροφορίας

και της Πληροφορικής


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 1


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 5 

Γνωριμία με το

Λογισμικό του Η/Υ


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 6 

Το γραφικό περιβάλλον

Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε)


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 7

Προστασία λογισμικού

Ιοί


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 8

Πειρατεία Λογισμικού


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 2


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 9

Ζωγραφική


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 10

Επεξεργασία Κειμένου


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 3


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 11

Γνωριμία

με το Διαδίκτυο


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 12

Ο παγκόσμιος Ιστός


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 13

Άντληση Πληροφοριών

από τον Παγκόσμιο Ιστό


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 14

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 4


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 15

Χρήσεις του Η/Υ

στην καθημερινή ζωή


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 5


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09
20 καρτέλες

Προτεινόμενες Εργασίες

Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ1

Δεδομένα

 • Η ομάδα Α έχει 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες.
 • Η νίκη δίνει 3 βαθμούς,η ισοπαλία 1 βαθμό

Ζητούμενα

 • Πόσους βαθμούς έχει η ομάδα Α έχει …… βαθμούς στο πρωτάθλημα.
 • Αν μια &....

  Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2013-07-23
Υλοποίηση: 3 φορές

Καταγράψτε τα δεδομένα που χρειάζεται ο υπολογιστής του σχολείου σας, για να παραγάγει τους ελέγχους του τριμήνου.

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2014-07-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Καταγράψτε τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών του 15μελους συμβουλίου του σχολείου σας. 

Συντάκτης: npapaz
2013-07-23
Υλοποίηση: 3 φορές

Επιλέξτε ένα συμμαθητή ή συμμαθήτρια σας και συζητήστε σχετικά με διάφορες εργασίες που θα χρειάζονταν μεγάλο χρόνο να ολοκληρωθούν, αν δεν χρησιμοποιούσαμε υπολογιστέ&sig....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2014-07-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Με τι νομίζετε ασχολείται η Πληροφορική;

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2013-07-23
Υλοποίηση: 1 φορές

Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Το σχολείο σας χρησιμοποιεί υπολογιστή για τη δημιουργία των ελέγχων προόδου κάθε τριμήνου.

 • Καταγράψτε τις συσκευές εισόδου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ε&iota....

  Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2011-02-08
Υλοποίηση: 0 φορές

Προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα.

 • Πώς εισάγονται οι τιμές των προϊόντων στις ταμειακές μηχανές ενός σουπερμάρκετ;
 • Πώς μπορεί ένας αρχιτέκτονας να εκτυπώσει τα σ....

  Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2013-07-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Το 1971 ο τότε πρόεδρος μεγάλης εταιρίας κατασκευής υπολογιστών προβλέπει, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, για να έχει κάποιος ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του.

Προσπ&alp....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2013-07-23
Υλοποίηση: 2 φορές
Συντάκτης: npapaz
2012-05-08
Υλοποίηση: 10 φορές

Τα αποθηκευτικά μέσα διαρκώς μικραίνουν σε μέγεθος, ενώ αυξάνεται η ικανότητα τους να αποθηκεύουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα. 

Σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να κουβαλάμ&e....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-11-15
Υλοποίηση: 0 φορές

Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ3-4

Σκεφτείτε και καταγράψτε πώς θα μπορούσε να διακοσμηθεί ο χώρος του εργαστηρίου σας, ώστε να νιώθετε πιο ευχάριστα, όταν δουλεύετε στους υπολογιστές;

Συζητήστε τ&i....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-03-04
Υλοποίηση: 2 φορές

Εξερευνήστε το δικτυακό τόπο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (www.tmth.edu.gr/el/expo/ancient_greek_technology.html) και μάθετε περισσότερα για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-03-03
Υλοποίηση: 0 φορές

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν με την κατάλληλη από τις παρακάτω λέξεις:

 

ανάλυση, δεδομένο, εικονοστοιχείο, εκτυπωτής, ηλεκτρονική λυχνία, μνήμη, &o....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-03-04
Υλοποίηση: 0 φορές

Συζητήστε και καταγράψτε για τα προβλήματα που δημιουργούσαν το μεγάλο μέγεθος και το υψηλό κόστος κατασκευής των πρώτων υπολογιστών.

Συντάκτης: npapaz
2012-03-04
Υλοποίηση: 0 φορές

Α_Γυμνασίου_εν2_κεφ5-6

Όλοι λένε ότι τα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας είναι πιο εύκολα στη χρήση.

Αυτό ισχύει για όλους τους χρήστες;

Σκεφτείτε την περίπτωση ενός χρήστη πο&upsilo....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2013-04-21
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: npapaz
2012-03-03
Υλοποίηση: 0 φορές

Επιλέξτε την κατάλληλη λέξη, για να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:

 

Αντίγραφο ασφαλείας, αντιϊικό, γλώσσα προγραμματισμού, γραφικό, επεξεργασία κειμένου, επεξερ&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-12
Υλοποίηση: 0 φορές

Εξερευνήστε, τους υπολογιστές του εργαστηρίου σας και βρείτε το λογισμικό που περιέχουν.

Στη συνέχεια καταγράψτε τα προγράμματα εφαρμογών που βρήκατε. 

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-02-09
Υλοποίηση: 0 φορές

Α_Γυμνασίου_εν2_κεφ7-8

Ας υποθέσουμε ότι στο σκληρό δίσκο του σχολείου σας φυλάσσονται τα δεδομένα που αφορούν τη σχολική σας επίδοση και τα ατομικά σας στοιχεία.

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Καταγράψτε σε έναν κατάλογο διαφορετικές περιπτώσεις, οι οποίες συνιστούν παράνομη εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας

(όπως, για παράδειγμα, η αναπαραγωγή βιβλίο&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Το 1998 υπήρχε στο Διαδίκτυο το άλμπουμ ενός γνωστού μουσικού συγκροτήματος, χωρίς την άδεια των δημιουργών, μιάμιση εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει στα καταστήματα. 


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Επισκεφτείτε δικτυακούς τόπους που διανέμουν δωρεάν προγράμματα ή διαβάστε ανάλογα περιοδικά υπολογιστών που προσφέρουν τέτοια προγράμματα.

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Μάθετε με τη βοήθεια του Διαδικτύου περισσότερα για τον Ιό του 2000.

Τι επιπτώσεις είχε; Θα τον χαρακτηρίζατε ως έναν ακόμα ιό υπολογιστών ή μήπως περιγράφεται καλύτερα ως ένα π&rho....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-02-08
Υλοποίηση: 0 φορές

Κατασκευάστε έναν κατάλογο με οδηγίες που πρέπει να τηρούμε στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ώστε να το προστατεύουμε από άστοχες ενέργειες

(για παράδειγμα, απαγόρευση ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Ο δημιουργός του ιού Melissa, ο 34χρονος David Smith καταδικάστηκε το Μάιο του 2002 στις Η.Π.Α. σε 20 μήνες φυλάκιση και υψηλό πρόστιμο.

Ο ιός Melissa «μόλυνε» πάνω από ένα εκατομμύριο υπολο&gam....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Α. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της αναπαραγωγής και χρήσης προγραμμάτων παρά τη θέληση των δημιουργών τους έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις λόγω της μεγάλης ευκολίας π&omi....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-01-20
Υλοποίηση: 3 φορές

Α_Γυμνασίου_εν3_κεφ9-10

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

 • Άρθρο για τη σχολική εφημερίδα
 • Γράμμα σε ένα φίλο
 • Στίχοι αγαπημένου τραγουδιού-ποιήματος

Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το λ&omicro....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-10-15
Υλοποίηση: 0 φορές

 

 1. Ανοίξτε το Libre Office writer
 1. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με το όνομα «εργασία_αντιγραφή» και αποθηκεύστε το στον προσωπικό σας φάκελο.
 1. Στη συνέχεια

 

Γράψτε &tau....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-04
Υλοποίηση: 8 φορές
Συντάκτης: nckpap
2013-04-10
Υλοποίηση: 4 φορές

Εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής κειμένου στον υπολογιστή είναι η μετατροπή της ανθρώπινης ομιλίας σε κείμενο με το κατάλληλο λογισμικό και ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-11-13
Υλοποίηση: 0 φορές

Μάθετε περισσότερα για την καλλιγραφία και για τον τρόπο που φτιάχνονταν τα παλαιά χειρόγραφα βιβλία. 

Τα παλιότερα χρόνια η καλλιγραφία λογιζόταν ως εξαιρετική δεξιότητα κα&iot....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές
 1. Μπείτε στο word, και αποθηκεύστε με όνομα αρχείου : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΘΕΤΟ
 2. Από την εντολή Προβολή, Κεφαλίδες-Υποσέλιδα, να εισάγετε ως κεφαλίδα το τμήμα σας και το μάθημα (μέγεθ&....

  Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-04
Υλοποίηση: 2 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-01
Υλοποίηση: 55 φορές

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα και το δεύτερο μεγαλύτερο (μετά την Κύπρο) της ανατολικής Μεσογείου. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαίου πελάγους και καλύπτε&iota....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2012-02-19
Υλοποίηση: 41 φορές

Κάντε αντιγραφή το παρακάτω κείμενο σε ένα επεξεργαστή κειμένου (π.χ libre office)  και διορθώστε την ορθογραφία των λέξεων που είναι γραμμένες λάθος .

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νισί στ&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Ανοίξτε το αρχείο.... και ακολουθήστε τις οδηγίες

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-10-29
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-10-28
Υλοποίηση: 0 φορές

Με τη βοήθεια του Επεξεργαστή Κειμένου συντάξτε το ψηφοδέλτιο της τάξης σας για τις μαθητικές εκλογές. 

(Παρατήρηση: Αφού το γράψετε, να βάλετε τα επώνυμα με αλφαβητική σειρά....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Α_Γυμνασίου_εν4_κεφ11-12

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Δημιουργήστε ομάδες των δυο ατόμων και αναζητήστε στο Διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τα είδη των σεισμών.

Η αναζήτηση σας να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάποιας Μηχανής Ανα&ze....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2017-03-02
Υλοποίηση: 61 φορές

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Μείζονος Ελληνισμού www.ime.gr/chronos/gr και μάθετε για την Κλασική εποχή και την Ελληνιστική Περίοδο.

Εντοπίστε στο Υπερ&k....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Σχολιάστε τη φράση «Όταν συνδεόμαστε με τον υπολογιστή μας στο Διαδίκτυο, γινόμαστε αυτόματα μέλη μίας νέας ομάδας, της κοινότητας του Διαδικτύου».

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Σκεφτείτε και καταγράψτε σε μια παράγραφο 6 εως 10 γραμμών ,ποιοι νομίζετε ότι χρησιμοποιούν την τηλεδιάσκεψη;

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Ζωγραφίστε στο πρόγραμμα της Ζωγραφικής ή σε μία κόλλα χαρτί πώς φαντάζεστε το Διαδίκτυο.

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Επισκεφτείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους, για να ενημερωθείτε για τους σεισμούς:

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-02
Υλοποίηση: 2 φορές

Φανταστείτε ότι αναλαμβάνετε μαζί με άλλα σχολεία της Ευρώπης να εκδώσετε μία Ευρωπαϊκή Σχολική Εφημερίδα.

Ποια ή ποιες υπηρεσίες του Διαδικτύου θα μπορ&omic....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Α_Γυμνασίου_εν4_κεφ13-14

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη θάλασσα; Αναζητήστε σχετικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα:

Συντάκτης: nckpap
2015-04-19
Υλοποίηση: 24 φορές

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη θάλασσα;

Αναζητήστε σχετικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα:

 

Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Βρείτε από περιοδικά και βιβλία διευθύνσεις δικτυακών τόπων για θέματα που σας ενδιαφέρουν (για παράδειγμα για το αγαπημένο σας χόμπι). 


Φτιάξτε καταλόγους διευθ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Συζητήστε και καταγράψτε την ευκολία που παρέχει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην ανταλλαγή μηνυμάτων. 

Νομίζετε ότι διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων;

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Σκεφτείτε μερικά οφέλη του Διαδικτύου. 

Να κάνετε έναν κατάλογο, με όσα περισσότερα μπορείτε να βρείτε. 
Στη συνέχεια σκεφτείτε, αν η χρήση του Διαδικτύου έχει και αρν&et....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Ποιες πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι συνέπειες από την αναληθή πληροφόρηση (παραπληροφόρηση);

Αναφέρετε απλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. 

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Πραγματοποιήστε μια ιστοεξεύρευνηση στο Διαδίκτυο για τον μεγάλο Ελληνα Στρατηλάτη Μέγα Αλέξανδρο.


Δώστε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:


1.Ποιο ήταν το π&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

Οι περισσότερες πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι στη διάθεση μας χωρίς περιοριστικούς όρους και μπορούμε να τις αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας για προσωπική χρήση.&nbs....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Α_Γυμνασίου_εν5_κεφ15

Εκτός από το παραδοσιακό Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), που παρέχει σπουδές από απόσταση. Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο (

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Η σύγκριση ανθρώπου-υπολογιστή πάντα θα ενδιαφέρει τους επιστήμονες. 

Ο υπολογιστής θα εκτελεί όλο και περισσότερες ενέργειες, που ως τώρα εκτελούσε μόνον ο άνθρ&om....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Καταγράψτε σε ένα χαρτί διάφορες καθημερινές σας δραστηριότητες στις οποίες συναντάτε υπολογιστές. 

Σκεφτείτε ότι αρκετές φορές οι υπολογιστές μπορεί να μη βρίσκοντ&al....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο www.dpa.gr/faq.htm και ενημερωθείτε για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.

Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση τι είναι τα «ευαίσθητα &pi....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-05-11
Υλοποίηση: 0 φορές

Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Συντάκτης: nckpap
2017-03-19
Υλοποίηση: 0 φορές

Η σελίδα κατέβηκε με ταχύτητα περίπου 3.659 Μbps
Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2016-10-29 13:46:20

2016-11-13 14:29:55

2017-04-05 21:08:07

2016-11-15 21:22:49

2016-10-12 20:49:01

2016-10-27 16:25:54

2017-02-23 21:00:31

2016-10-27 16:24:40

2016-10-28 18:04:31

2016-11-10 21:03:54

2016-10-12 21:36:08
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
2822 Aναγνώσεις

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (Β ΕΠΑΛ)ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (Β ΕΠΑΛ)
Βιβλία
2136 Aναγνώσεις

Εφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσειςΕφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσεις
Εξετάσεις
2119 Aναγνώσεις

1ο - 2o Μάθημα (Ψηφιακό - Αναλογικό)1ο - 2o Μάθημα (Ψηφιακό - Αναλογικό)
Μαθήματα_B_Γυμν
1734 Aναγνώσεις

1ο Μάθημα (Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό - Πρόβλημα)1ο Μάθημα (Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό - Πρόβλημα)
Mαθήματα_Γ_Γυμν
1480 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Ασκήσεις
2018-05-03 15:53:26

Ασκήσεις
2018-04-15 17:43:08

Ασκήσεις
2018-04-14 20:21:16

Ασκήσεις
2018-04-14 19:46:34

Ασκήσεις
2018-03-12 14:04:25

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


http://www.pe03.gr/
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b3-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
Μαθήματα
2018-09-03

http://lyk-tragaias.mysch.gr/lightbot/
Προγραμματισμός
2018-06-11